Hyresbladet augusti

I hyresbladet för augusti berättar vi att Micasa Fastigheter ska bygga 21 vård- och omsorgsboenden fram till 2040. Läs också om hur vi arbetar för att hålla trädgårdarna kring våra fastigheter välskötta och fungerande.

Hyresbladet kommer med hyresavin. Du kan också läsa det här. 


Dela på: