Snöröjning och halkbekämpning

När snön faller arbetar Micasas entreprenörer för fullt med att röja snö och halkbekämpa kring våra fastigheters entréer och innergårdar – så att du på ett så säkert sätt som möjligt ska kunna vistas utomhus. Här finner du information och kontaktuppgifter som kan vara bra för dig att känna till när kylan har dragit in och snön fallit.

Snöröjning av gator och vägar sköts av Stockholms stad. Om du skulle upptäcka brister i snöröjning och halkbekämpning på Stockholms gator och trottoarer, ring Stockholms trafik- och utemiljös felanmälan: 08-651 00 00. Läs mer på www.stockholm.se/sno

Du kan underlätta för snöröjarna genom att ta bort föremål som kan vara ett hinder vid snöröjningen, till exempel din cykel. Ta gärna in den i cykelrummet under vintern så att den inte kommer till skada.

Anmäl istappar

För att anmäla istappar eller risk för takras i ditt område, ring Stockholms stads  istappstelefon på: 020-47 82 77. Så kan istappar och snö på taken hanteras snabbare.

Tips!

När det blir mörkt och halt utomhus, använd reflexer och gärna broddar.

Snöröjning kring Micasas fastigheter

Om du upptäcker brister i snöröjningen kring Micasas fastigheter, ring vår kundtjänst på tel: 08-508 360 01 eller skicka e-post till felanmalan@micasa.se


Dela på: