Hyresbladet september

Läs bland annat om hur du kan gå med i en samtalsgrupp via telefon. För dig som känner oro för den rådande pandemin och är över 70 år.

Vi informerar också om ComHems övergång till digital tv och hur de kan hjälpa dig om du har problem med tv-kanalerna. ComHem är en av våra leverantörer av digitala tjänster i våra hus.

I septembernumret berättar vi även om vår nya leverantör när det gäller skadedjursbekämpning och vad våra sommarjobbare fick för uppgifter i år.

Läs mer Hyresbladet september 2020


Dela på: