Fokus på...

Till höger här på startsidan hittar du en ny sektion: ”Fokus på”. Här lyfter vi och djupdyker i olika ämnen som vi arbetar extra mycket med, vid sidan av nyheterna.

Fokus på, just nu, är bland annat konsten i Micasas fastigheter – om den kreativa process som växer fram i samarbete mellan Micasa Fastigheter, Stockholm konst och konstnärerna.


Dela på: