Totalt eldnings- och grillförbud på våra gårdar

Just nu råder totalt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det är Länsstyrelsen som beslutat om det utökade eldningsförbudet och det omfattar all eldning, inklusive grillning, på särskilt iordningställda grillplatser och på egen tomt.

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 25 juli 2018, klockan 15:30, och varar tills vidare.

Micasa har därför beslutat att det tills vidare är totalt förbjudet att elda och grilla på våra gårdar. Förbudet gäller under tiden det utökade eldningsförbudet gäller för Stockholms län.

Läs mer om eldningsförbudet på storstockholm.brand.se  och Länsstyrelsens webbplats.

 


Dela på: